Case “Andere tijden, anders leiden”

Ontwikkeling vraag om ruimte en aanmoediging

Informatie over de case

De vraag:
“We willen veranderen van leiderschapsstijl; meer coachend dan leidend”

Essentie:
We zijn van oudsher een hierarchisch geleid bedrijf en de huidige generatie medewerkers raakt daardoor gedemotiveerd.

Centrale thema:
We moeten, als leiding, de controle durven loslaten en meer gaan vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de talenten van onze medewerkers.

Het programma

 Brainstorm sessie (middag) over de consequenties van de huidige leiderschapsstijl en de mogelijke uitkomsten van de gewenste stijl
 Ronde tafel sessies met medewerkers, met dezelfde aanpak als in voorgenoemde brainstorm sessie. Doel: feedback vergaren.
 Online ‘test’ voor het opstellen van ieders (leiders) ‘Persoonlijke Stijl Analyse’
 Middag sessie voor het delen van de stijl analyses en het vaststellen van het team profiel
 Tweedaagse sessie op locatie voor het vaststellen van ieders persoonlijke uitdaging binnen de gewenste verandering en de teamafspraken die nodig zijn voor het effectief in gang zetten van de gewenste verandering. O.a. met inzet van de workshop “Het paard als spiegel van je gedrag” en de “bezielde acteur” (als medewerker).
 “Coach the coach” training voor de managers en leidinggevenden
 Bedrijfsevent met gastspreker over “Bezieling en coachend leiderschap”
 Kwartaal sessies met medewerkers voor reflectie op de verandering.
 Werklunches met de leiding voor feedback uit de voorgenoemde sessies.

Het resultaat welke behaald is

Verloop van medewerkers <30jr. van 30% gedaald naar 5%
Output per afdeling 10% gestegen bij gelijkblijvende bezetting, zonder overuren.
Medewerkers tevredenheidsscore m.b.t. het leiderschap van 4 naar 8 (schaal 1-10)
“Happy people” ………..(deliver beter results J).