Meer innerlijke vrijheid

Bevrijd jezelf van belemmeringen,
zodat je kunt doen wat je belangrijk vindt

Personal coaching, optimaal maatwerk

De vraag naar personal coaching neemt toe, heel begrijpelijk. Het bewustzijn van veel mensen groeit en bijna alle informatie rond persoonlijke ontwikkeling is steeds makkelijker op veel plaatsen te vinden. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen behoefte hebben aan persoonlijk maatwerk en inzichten, handvatten of interventies die een echte (gewenste) verandering mogelijk maken.

Mijn filosofie

Mijn filosofie over coaching is helder, consequent en effectief gebleken. Je kunt een echte verandering alleen bereiken als je bewust bent van het effect wat je vandaag creëert, hoe belangrijk het voor je is om dat te veranderen en dat je de wil en volharding hebt om het blijvend te veranderen. 

Waar we beginnen en waar we op focussen hangt altijd af van waar je vandaag staat en wat je nu/eerst nodig hebt

Toegang krijgen tot je onderbewustzijn

Echter! …al wil je nog zo graag, sommige dingen heb je gewoon niet onder controle. Je onderbewustzijn is immers veel groter dan je bewustzijn en de regie over je gedrag, emoties en reacties wordt nu eenmaal voor het grootste deel onbewust aangestuurd. Het is daarom belangrijk om toegang te krijgen tot je onderbewustzijn. 

Feedback, zelfkennis en inzicht

Feedback, zelfkennis en inzicht bepalen je bewustzijn rond het punt wat jou vandaag bezighoudt, hetzij privé of zakelijk, of allebei. Dit kan worden versterkt of vergroot door middel van bijvoorbeeld een profiel-test, vragenlijsten of het verzamelen van feedback. Het kan óók d.m.v. “Het paard als jouw spiegel”, een unieke en indrukwekkende ervaring waarbij we gebruik maken van het instinct en de intuïtie van het paard om precies aan te voelen wat ‘helemaal klopt’ (=veilig en duidelijk) en wat nog niet (=vrees, belemmering, twijfel, zorg).

De echte verandering wordt uiteindelijk bepaald door het ‘gevoelsmatige omslagpunt’, het punt waarop je ervaart dat het anders kan en dat dat ook anders voelt!

Hier komt Time Line Therapy om de hoek kijken. Je hebt namelijk íedere ervaring in je leven opgeslagen in je onderbewustzijn, positief én negatief. Het betreft altijd het gevoel en de emoties bij een bepaalde gebeurtenis. Het onderbewustzijn maakt vervolgens geen onderscheid meer in de exacte situatie of iets wat daarop lijkt of eraan doet denken. Kortom, later kom je nog vaak in vergelijkbare situaties waarop je reageert alsof het de oorspronkelijke situatie was. Dat kan soms heel onaangenaam en ongewenst zijn. Om dit te veranderen kan Time Line Therapy als methode en interventie een belangrijk verschil maken. 

Hoe werkt Time Line Therapy?

  • We bespreken het onderwerp waarmee je aan de slag wilt gaan
  • We zoeken een recente voorbeeld situatie waarin het speelde
  • We kijken naar de situatie alsof deze in het hier en nu plaatsvindt
  • Je gaat alle beelden en gevoelens in detail benoemen en ervaren
  • We maken fysieke stappen “terug in de tijd” (zo werkt tijdsbeleving in het onderbewustzijn) om te komen tot de situatie waarin het is ontstaan, ongeacht of je je die feitelijk kunt herinneren
    Je maakt óók een stap terug naar het ‘tijdvak’ waarin je dit (die gevoelsbeleving, die associatie) nog niet had om zó te ervaren “wat het is om het níet te hebben”
  • We werken van daaruit aan een nieuwe ervaring, associatie en overtuiging bij eenzelfde of vergelijkbare situatie
  • We laten je voelen hoe je, op de weg terug naar het heden en de toekomst, heel anders gaat kijken naar de oorspronkelijke (negatieve) of vergelijkbare situatie en ervaring. Zelfbewust, kalm en met zelfvertrouwen.
  • We spreken af welke korte termijn acties jou kunnen helpen om deze nieuwe associatie in de praktijk te ‘testen’ en te ervaren.

Voor een verdiepend inzicht:
“Het paard als jouw spiegel”

(Onderdeel van de Time Line Therapy)

Kies de aanpak
die het best bij je past

Of neem gewoon even contact op voor een maatwerk aanpak

 

Laat van je horen, zodat we alle coachingsmogenlijkheden voor jou kunnen bespreken!