Case “Woman Power”

vrouwelijk leiderschap, een onbenut potentieel

Informatie over de case

De vraag:
“We willen meer vrouwen in leidinggevende posities”

Essentie:
we laten de vrouwen in ons bedrijf werken als mannen en daarom hebben weinig vrouwen (echt) trek in een leidinggevende positie

Centrale thema:
als we vrouwelijke kwaliteiten en voorkeuren durven omarmen dan wordt “vrouwen in de leiding” een logisch gevolg

Het programma

Enquete (0-meting) onder alle vrouwelijke medewerkers voor het achterhalen van de wensen en zorgen m.b.t. kansen voor vrouwen in leidinggevende posities
Ronde tafel sessies met vrouwen én mannen in het bedrijf voor het bespreken van de uitkomsten en het formuleren van de randvoorwaarden
Tweedaagse training met de leiding t.b.v. de mogelijkheden en consequenties van “meer vrouwen in de leiding”, mede a.d.h.v. “opstellingen” (systemisch werk) en “het paard als spiegel” (feedback op intenties).
Cultuurdag (bedrijfsevent) in ‘t teken van “vrouwelijk leiderschap” ….(mooi dat het uiteindelijk helemaal niet meer over vrouwen of mannen ging J)
‘Coach-the-coach’ training voor leiding t.b.v. het stimuleren van “vrouwelijk leiderschap”
Dag-trainingen voor alle leidinggevenden t.b.v. het uitdragen en benutten van “vrouwelijk leiderschap” in de teams
Enquete (1-meting) voor het meten van het effect

Het resultaat welke behaald is

Verbeterde ‘work-life balance’ bij gelijkblijvend aantal FTE
Introductie flexwerken (sindsdien 30% flex-werktijd voor bijna alle medewerkers)
Vier nieuwe (vrouwelijke!) leidinggevenden binnen een jaar
1-meting gaf aan dat men de sfeer nu vertrouwelijker en aangenamer vindt, doch zeer productief.