Case “Meer inzet gewenst”

Ik doe het voor jou omdat jij het ook voor mij doet

Informatie over de case

De vraag:
“We willen meer inzet en flexibiliteit bij de medewerkers zien”;

Essentie:
men heeft niet genoeg voor elkaar over en niemand zet de eerste stap naar verandering

Centrale thema:
initiatief en moed worden prioriteit in de beoordeling van ieder, ook voor de leiding

Het programma

 Online ‘test’ voor het opstellen van ieders ‘Persoonlijke Stijl Analyse’
 Tweedaagse training op locatie met het doel om, voor ieder individu, vast te stellen wat zijn/haar belangrijkste uitdaging vormt om te komen tot initiatief en moed, en wat hij/zij daar primair aan kan doen
 Tweedaagse training voor de leiding met dezelfde doelstelling als bij voorgenoemde tweedaagse, o.b.v. de feedback uit die voorgenoemde training
 Coaching programma voor alle deelnemers; twee sessies van een uur + een praktijk opdracht voor ieder. Doel: reflectie op persoonlijke uitdaging in de praktijk en borgen van het trainingsresultaat.
 Bedrijfsevent; via subgroepen delen van ieders proces en resultaat en op ludieke wijze komen tot de nieuwe kernwaarden waarmee het resultaat voor iedereen geborgd zou worden.

Het resultaat welke behaald is

Hogere scores in medewerkers tevredenheidsonderzoek
Output per afdeling 20% gestegen
Hoger management gehalveerd (meer taken gedelegeerd naar lijnmanagers)
Overuren met 10% gedaald.