Sneller een effectief team ontwikkelen

Een bewezen en heldere aanpak voor het significant verbeteren van teamprestaties

Alles draait om veiligheid & duidelijkheid

Teams doen het beter als ieder zich comfortabel voelt bij de sfeer in de groep. Mag je zeggen wat je echt wil en bedoelt, mag je fouten maken en is het oké om die toe te geven? Daarnaast gaat het om duidelijkheid; begrijpt ieder waar het echt om draait, waar we heen gaan en wat dat voor jou betekent? Is die informatie actueel en concreet genoeg?  Veiligheid en duidelijkheid zijn interactief, zorg dus altijd voor de juiste balans.

Team effectiviteit begint bij persoonlijk leiderschap

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Ieder heeft een verantwoordelijkheid in het leveren van een teambijdrage. Dat gaat dus om persoonlijk leiderschap. De eerste stap gaat daarom altijd over het helder krijgen van je belangrijkste en meest relevante persoonlijke uitdaging binnen je teamrol. Het proces doe je samen d.m.v. vragen stellen, feedback en complimenten geven. Het zal een concreter overzicht geven in sterktes, ontwikkelpunten en talenten binnen de groep. Persoonlijk leiderschap als fundament creëert ook meer commitment, je weet immers wat je er zélf aan kunt doen.

Een intensieve periode

Een intensieve periode van trainen heeft onze commerciële buitendienst naar een hoger plan gebracht. De sessies waren open, constructief, confronterend maar vooral heel erg positief! Gabor zijn inzet en enthousiasme, om op een zeer constructieve wijze de afgelopen weken en maanden met het team aan de slag te zijn geweest, verdient een dikke pluim. Zonder hem hadden we deze stap nooit zo snel kunnen maken!

 Duco van den Bergh Eembergen B.V.

Een gedreven persoon

Gabor is een gedreven persoon die in staat is mensen een spiegel voor te houden en ze daardoor inzicht te geven in hun gedrag. Ik heb hem leren kennen als integer en oprecht. Nogal anders dan de gemiddelde coach/trainer en dat is hard nodig in een wereld die razendsnel veranderd.

 Rogier Hazeu – Director at Nefkens

Unique experiences

Creative, strong interpersonal sensitivity, not a trainer from the book..adepts himself to the group and the transformation they are going through. I had several unique experiences within team coaching with gabor in transformation of group and individuals, way of working, get more out of business and life balance.

 Joost Smaal – Unilever

Hoe werkt het en wat gaan wij doen

Intake voor maatwerk en commitment op doelen

 Overleg en afstemming met de team manager/-leider, mogelijk meteen met de hele groep
 Plenaire sessie met de groep of kernteam om uitdagingen, verbeterpunten en doelen helder te krijgen
 Delen van het programma, de stappen en de tijdlijn
 Huiswerk opdracht ter voorbereiding op de eerste training

Het paard als jouw spiegel

Workshop van drie uur met één of twee paarden tegelijk (afhankelijk van groepsgrootte)
Start met groepsoefening en ‘spelregels’
Briefing en demo (wat, hoe en waarom)
Ieder komt persoonlijk aan de beurt; jij en het paard als jouw spiegel ……mogelijk meerdere keren.
Waarnemen van ieders persoonlijke ervaring geeft veiligheid en nieuwe inzichten in de groep

Online gedragsanalyse

Bewust Competent werkt met de meest betrouwbaar gebleken Persoonlijke Stijl Analyse van Q4profiles
Geeft een helder beeld van gedrag voorkeuren onder verschillende omstandigheden
Voorziet in concrete tips en aanwijzingen voor eigen kansen en ontwikkel punten
Bevat duidelijke handvatten voor omgang en beïnvloeding van andere typologieën
We voorzien in een gratis ’teamgrid’; overzicht van alle profielen binnen het team, onder verschillende omstandigheden
Komt tot stand d.m.v. online vragenlijst, wordt geleverd in hard copy met kaft en digitale versie

Focus op gedrag en teamrollen

Veel oefenen met actuele praktijk situaties, leren door doen
Meerdere scenario’s voor dezelfde uitdaging bedenken en toepassen
Gericht werken met de inzichten uit de workshop met de paarden en de Persoonlijke Stijl Analyses
lerend vermogen van het team vergroten d.m.v. reflecties, evaluaties en intervisies
Flexibiliteit van het team vergroten; verschillende opdrachten met wisselende teamrollen
Huiswerk opdrachten; korte termijn projecten en doelen, organiseren van intervisies en persoonlijke reflectie verslagen

2 maanden later reflectie aanscherping en borging

Evaluatie van de overeengekomen teamdoelen en targets
Analyseren en modelleren van de successen, maar ook van de missers en de dingen die nog niet lopen
Aanscherpen van eerdere inzichten en afspraken waar nodig
Borgen en verankeren van effectieve nieuwe gewoonten
Certificaat voor succesvolle deelname aan het programma en samen een feestje vieren voor alles wat al goed is gegaan.

Alle stappen worden met elkaar verbonden d.m.v. coaching momenten

We verbinden alles op basis van de 10-20-70 regel.  Die gaat uit van de aandelen in 100% leer resultaat:

 10% komt van training, cursus, informatie, e.d.
 20% komt van interactie, delen, intervisie en feedback van/met collega’s
 70% komt van toepassen, reflecteren, aanscherpen en blijven oefenen; van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam.

Ervaringen van de teamtraining

Na het traject bevat het team de volgende eigenschappen

Wederzijds inzicht en begrip over drijfveren
Betere interactie en effectiever communicatie
Meer benutten van talenten in de groep
Meer verbondenheid en werkvreugde
Commitment en eigenaarschap op doelen en targets
Persoonlijke ontwikkeling waarop gecoacht kan worden
Meer interne invloed uitoefenen
Meer externe invloed uitoefenen

100% garantie op verbetering

We doen een beroep op je betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en commitment. Mooi wat er dan allemaal blijkt te kunnen. Zie ook de voorbeeld cases

Creëer je dreamteam samen met Bewust competent

Een helder en bewezen plan van aanpak, 100% commitment van Bewust Competent. Deel je leervraag, wens en uitdaging via info@bewustcompetent.nl